Cilt 8, Sayı 1 (Özel)

Ekim 2016
(1) Editörden, (1) Özetler, (1) Dizin

Editörden

Editörden
  • Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 0-0

Özetler

XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 24-30 Ekim 2016, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 1-161 DOI: 10.2399/raed.16.S001016

Dizin

Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 163-170

Dergi Hakkında

Makale Araçları