Cilt 12, Sayı 2 (Özel)

Aralık 2020
(1) Editörden, (10) Davetli Derleme, (1) Son Söz

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • R. Haner Direskeneli
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 0-0

Davetli Derleme

Spondiloartrit patogenezi: Genetik yatkınlıktan entezite IL-17/IL-23 enflamasyon yolu
 • Ahmet Gül
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 1-3 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S101
Spondiloartrit serüveninde yeni kanıtlar ve gelecek
 • Bayram Farisoğulları
 • Ali İhsan Ertenli
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 4-12 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S102
Spondiloartritlerin patogenezinde genetik ve pro-enflamatuvar sitokinleri yeri
 • Bengisu Aslan
 • Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 13-20 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S103
Aksiyal spondiloartritte Th-17 yolağı neleri değiştirdi?
 • İsmail Sarı
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 21-27 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S104
SpA’da enteziyal enflamasyon ve yeni tedavi yöntemleri
 • Pamir Atagündüz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 28-31 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S105
Ankilozan spondilit tedavisi
 • Bayram Farisoğulları
 • Ömer Karadağ
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 32-45 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S106
Psöriyatik artritte tedavi seçenekleri
 • Emre Bilgin
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 46-53 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S107
Aksiyal spondiloartrit hastalık progresyonunun görüntülemeye yansıması
 • Servet Akar
 • Dilek Solmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 54-66 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S108
Spondiloartritlerde psikiyatrik komorbiditeler
 • Eylem Şahin Cankurtaran
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 67-72 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S109
Romatolojide gerçek yaşam verileri
 • Berkan Armağan
 • Levent Kılıç
 • Fatoş Önen
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 73-80 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S110

Son Söz

Son Söz
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 81-81

Dergi Hakkında

Makale Araçları