Cilt 12, Sayı 3

Aralık 2020
(4) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

İdiyopatik enflamatuvar miyopatide mortalite ve prognostik faktörler
 • Güllü Alakbarova
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 64-70 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.30074
Sistemik sklerozis hastalarında malignite ve risk faktörleri
 • Duygu Temiz Karadağ
 • Burçin Gönül
 • Özlem Özdemir Işık
 • Senem Tekeoğlu
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Cefle
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 71-75 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.08108
Sistemik sklerozlu hastalarda dijital ülser oluşumu ve periferik nöropati ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Levent Kılıç
 • Ali Akdoğan
 • Umut Kalyoncu
 • Ömer Karadağ
 • Şule Apraş Bilgen
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 76-82 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.63626
Antifosfolipid sendromunda kardiyovasküler risk: Trombotik ve obstetrik hastalık alt gruplarının karşılaştırılması
 • Ömer Uludağ
 • Yasemin Yalçınkaya
 • Ahmet Gül
 • Murat İnanç
 • Lale Öcal
 • Bahar Artım Esen
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 83-87 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.30974

Derleme

Bedelini romatoloji hastalarının ödediği kötü yapılmış COVID-19 tedavi çalışmaları
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 88-95 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.94695

Diğer

2020 Hakem Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 0-0
2020 Yazar Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 0-0
2020 Konu Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 0-0

Dergi Hakkında

Makale Araçları