Ay: 8 Yıl: 2021
Sayı: 2 Cilt: 13

Orijinal Araştırma

Fetuin-A ve psöriyatik artrit hastalık aktivitesi ile ilişkisi
 • Semih Gülle
 • Sevgi Öztürk
 • Leyla Didem Kozacı
 • Murat Keser
 • Pınar Çetin
 • Necati Günay
 • Fatoş Önen
 • İsmail Sarı
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 47-53 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.24865
HLA B-27 negatif ve pozitif ankilozan spondilit hastaları farklı mıdır?
 • Özge Ayfer Öntürk
 • Şule Yaşar Bilge
 • Muzaffer Bilgin
 • Timuçin Kaşifoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 54-58 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.49469
Yaşlı ankilozan spondilitli hastalarda kırık riski ve ilişkili faktörler
 • Nuh Ataş
 • Burcu Candemir
 • Murat Torgutalp
 • Hakan Babaoğlu
 • Hasan Satış
 • Reyhan Bilici Salman
 • Hazan Karadeniz
 • Aslıhan Avanoğlu Güler
 • Gülşah Atbiner Eroğlu
 • Berna Göker
 • Mehmet Akif Öztürk
 • Abdurrahman Tufan
 • Şeminur Haznedaroğlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 59-65 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.29591
Hasta Sağlığı Anketi-8’in Türkçe versiyonunun sistemik sklerozlu hastalar için geçerlik ve güvenilirliği
 • Serdar Kaymaz
 • Uğur Karasu
 • Hakan Alkan
 • Veli Çobankara
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 66-72 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.21931

Derleme

Klinik pratikte steroid kullanımı
 • Ahmet Çayakar
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 73-84 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.91885

Olgu Sunumu

Takayasu arteriti tanısı olan iki kız kardeş: Klinik olgu
 • Seval Sarıkaya
 • Gökhan Sargın
 • Taşkın Şentürk
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 85-87 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.24633
Tekrarlayan polikondritli bir hastada c-ANCA pozitifliği: Birliktelik mi, değil mi? Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Başak Sayınalp
 • Emre Bilgin
 • Akif Can Güler
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 88-90 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.35744
Remisyonda nazofarenks kanseri sırasında ortaya çıkan “dermatomiyozit sine dermatit” olgusu
 • Elif Dinçses Nas
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 91-93 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.82905

Dergi Hakkında

Makale Araçları