En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Sistemik lupus eritematozusta antikor ve klinik bulgular arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Reyhan Bilici Salman
 • Seminur Haznedaroğlu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 66-73 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.57966
İmmünglobülin G4 ilişkili hastalık
 • Figen Yargucu Zihni
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 53-61 DOI: 10.2399/raed.14.10820
HLA B-27 negatif ve pozitif ankilozan spondilit hastaları farklı mıdır?
 • Özge Ayfer Öntürk
 • Şule Yaşar Bilge
 • Muzaffer Bilgin
 • Timuçin Kaşifoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 54-58 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.49469
Romatoloji pratiğinde sağlık kurulu hastalarına yaklaşım
 • Kubilay Şahin
 • Yaşar Karaaslan
 • Hatice Bodur
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 19-22 DOI: 10.2399/raed.14.98608
Morfea ve ellerde fasiit gelişen bir olgu
 • Mehtap Tınazlı
 • Hülya Vahedi
 • Deniz Aydın
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 32-35 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.18480
Biyolojik tedaviler
 • Elif Er Gülbezer
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 11-31 DOI: 10.2399/raed.17.92400
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı ile idiyopatik pulmoner fibroz arasındaki temel farklar
 • Ahmet Karataş
 • Burak Öz
 • Rabia Pişkin Sağır
 • Mustafa Gür
 • Süleyman Serdar Koca
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 22-28 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.39306
Ankilozan spondilit tedavisi
 • Bayram Farisoğulları
 • Ömer Karadağ
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 32-45 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S106
Klinik pratikte steroid kullanımı
 • Ahmet Çayakar
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 73-84 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.91885
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 5-12 DOI: 10.2399/raed.16.55264
Dev hücreli (temporal) arterit
 • Mehmet Ali Balcı
 • Ömer Nuri Pamuk
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 10-15 DOI: 10.2399/raed.15.54254
Türkiye'de romatizmal hastalıkların epidemiyolojisi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 1-8
Sistemik sklerozlu hastalarda dijital ülser oluşumu ve periferik nöropati ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Levent Kılıç
 • Ali Akdoğan
 • Umut Kalyoncu
 • Ömer Karadağ
 • Şule Apraş Bilgen
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 76-82 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.63626
Ankilozan spondilitli hastalarda hastalık aktivitesi ile depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
 • Sema Kaynak Güvener
 • Orhan Güvener
 • Pınar Müge Sarıkaya
 • Asena Ayça Özdemir
 • Günşah Şahin
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 94-99 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.19480
Sertolizumab pegolün moleküler yapısı ve etki mekanizması
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 8-13 DOI: 10.2399/raed.15.S1S8
KUTANÖZ VASKÜLİTLER
 • Salih PAY
J Turk Soc Rheumatol 2009; 1: 24-31
Sjögren sendromu tanısında minör tükürük bezi biyopsisinin tekrarı gerekir mi?
 • Levent Kılıç
 • Umut Kalyoncu
 • İsmail Doğan
 • Bünyamin Kısacık
 • Ömer Karadağ
 • İsmail Taşkıran
 • Şule Apraş Bilgen
 • Ali Akdoğan
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
 • Meral Çalgüneri
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 6-10 DOI: 10.2399/raed.12.008
İdiyopatik retroperitoneal fibrozis: 17 olguluk tek merkez deneyimi
 • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
 • Serdar Sezer
 • Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
 • Müçteba Enes Yayla
 • Murat Torgutalp
 • Tahsin Murat Turgay
 • Gülay Kınıklı
 • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 22-26 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.29484
Türkiye Romatoloji Derneği romatizmal hastalıklarda gebelik yönetimi ve gebelikte anti-romatizmal ilaç kullanım önerileri
 • Şule Apraş Bilgen
 • Levent Kılıç
 • Abdulsamet Erden
 • Zeynep Aşlar
 • Cemal Bes
 • Gonca Karabulut
 • Seval Pehlevan
 • Ayten Yazıcı
 • Yelda Bilginer
 • Özgür Deren
 • Seza Özen
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
 • Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi Çalışma Grubu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 91-104 DOI: 10.2399/raed.19.61061
Sistemik lupus eritematosuzlu bir hastada soğuk aglütinin ilişkili hemolitik anemi
 • Tahir Saygın Öğüt
 • Ece Vural
 • Bengisu Aslan
 • Melis Dilbil
 • Funda Erbasan
 • Mustafa Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 137-139 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.43265
Romatolojide kadının dünü, bugünü, yarını
 • Emine Duygu Ersözlü
 • Melda Ulaş Güncan
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 1-5 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.40412
Ankilozan spondilit hastalarında golimumab kullanımı: HÜR-BİO/Spondiloartrit gerçek yaşam deneyimi
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Ali Akdoğan
 • Şule Apraş Bilgen
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 6-9 DOI: 10.2399/raed.15.02986
Romatoid artrit hastalarında mortalite
 • Gizem Ayan
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 57-63 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.36855
Hastalığı kontrol altında olan ailevi Akdeniz ateşi hastalarında düşük doz kolşisin kullanımı
 • Sogol Sadri
 • Emine Aşçı
 • Gamze Ergün
 • Ozan Cemal İçaçan
 • Selda Çelik
 • Cemal Bes
 • Nilüfer Alpay Kanıtez
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 30-34 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.69885
Sistemik sklerozis hastalarında malignite ve risk faktörleri
 • Duygu Temiz Karadağ
 • Burçin Gönül
 • Özlem Özdemir Işık
 • Senem Tekeoğlu
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Cefle
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 71-75 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.08108
Antifosfolipid sendromu
 • Çağhan Tönge
 • Doruk Erkan
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 11-19 DOI: 10.2399/raed.11.003
Renal yetersizlikle komplike olan ankilozan spondilit olgusunda sekukinumab deneyimi
 • Firdevs Ulutaş
 • Uğur Karasu
 • Serdar Kaymaz
 • Veli Çobankara
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 27-29 DOI: 10.4274/raed.galenos.2019.62207
Ankilozan spondilitte serum vasküler endotelyal büyüme faktörü ve osteokalsin düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Dilek Solmaz
 • Hale Bülbül
 • Sadettin Uslu
 • Didem Kozacı
 • Neslihan Karaca
 • Gerçek Can
 • Servet Akar
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 12-16 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.77486
Romatoid artrit hastalarında serum gebelikle ilişkili plazma protein-A düzeylerinin incelenmesi
 • Murat Torgutalp
 • Özlem Ceylan Doğan
 • Müçteba Enes Yayla
 • Didem Şahin Eroğlu
 • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
 • Serdar Sezer
 • Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
 • Tahsin Murat Turgay
 • Gülay Kınıklı
 • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 45-50 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.29291
Türkiye Romatoloji Derne¤i romatoid artrit ulusal tedavi önerileri
 • Ayşe Çefle
 • Gökhan Keser
 • Ender Terzioğlu
 • İhsan Ertenli
 • Nevsun İnanç
 • Fulya Coşan
 • Neslihan Yılmaz
 • Ali Şahin
 • Meryem Can
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 81-84 DOI: 10.2399/raed.18.18022
Meme kanserinin ayırıcı tanısında önemli bir hastalık: İdiyopatik granülomatöz mastit
 • Ahmet Kor
 • Hakan Apaydın
 • Şükran Erten
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 129-133 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.15870
Kolşisin 2011
 • Mehmet Tunca
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 11-16 DOI: 10.2399/raed.12.001
XX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2019, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 1-252 DOI: 10.2399/raed.19.S001119
Romatoid artritte akciğer tutulumu
 • Nevsun İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 13-19 DOI: 10.2399/raed.12.00015
Romatoid artrit tedavisinde kullanılan abatasept tedavisinin subkütan ve intravenöz uygulamaları benzer etkinlik sergilemektedir
 • Ahmet Karataş
 • Burak Öz
 • Ahmet Yıldırım
 • Servet Yolbaş
 • Süleyman Serdar Koca
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 17-21 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.07078
Sistemik skleroz ve pulmoner hipertansiyon
 • Mustafa Özmen
 • Sercan Gücenmez
 • Eda Otman Akat
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 29-40 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.50570
Katastrofik antifosfolipid sendromu: Tanısal zorluklar ve güncellenmiş tanı algoritmaları
 • Yelda Deligöz Bildacı
 • Doruk Erkan
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 52-58 DOI: 10.2399/raed.12.009
Türkiye Romatoloji Derneği Romatoloji Uzmanları için Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında hastalık yönetimi önerileri
 • Hakan Babaoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 1-2 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.99609
Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri
 • Sabin Göktaş Aydın
 • Bahar Artım Esen
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 6-13 DOI: 10.2399/raed.18.72792
Akut ikterik hepatit tablosu ile başvuran bir sistemik lupus eritematozus hastası: Lupus hepatiti mi? Otoimmün hepatit mi?
 • Tayfun Akalın
 • Şeminur Haznedaroğlu
 • Eyüp Ekici
 • Candan Tuncer
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 34-37
Hastaların romatoloji poliklinik randevularına gelmeme sıklığı ve nedenleri
 • Seda Çolak
 • Emre Tekgöz
 • Muhammet Çınar
 • Sedat Yılmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 51-56 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.58066
Spondiloartrit serüveninde yeni kanıtlar ve gelecek
 • Bayram Farisoğulları
 • Ali İhsan Ertenli
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 4-12 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S102
Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı
 • Cemal Bes
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 41-46 DOI: 10.2399/raed.15.29292
Diz osteoartritinde radyografik olarak eklem aralığı mesafesi ölçümü tekrarlanabilir bir metottur
 • Tayfun Akalın
 • Berna Göker
 • Joel A. Block
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 3-6 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.78309
Poliarteritis nodoza (PAN): Tek bir hastalık mı?
 • Ömer Karadağ
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 6-10 DOI: 10.2399/raed.17.18291
PFAPA sendromunun klinik seyrinde MEFV gen mutasyonlarının ilişkisi
 • Nilüfer Tekgöz
 • Zahide Ekici Tekin
 • Elif Çelikel
 • Fatma Aydın
 • Tuba Kurt
 • Müge Sezer
 • Cüneyt Karagöl
 • Serkan Coşkun
 • Melike Mehveş Kaplan
 • Merve Cansu Polat
 • Nimet Öner
 • Banu Acar
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 94-99 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.96158
Dijital ülser nedeniyle bosentan kullanan sistemik sklerozis hastalarında tedavide kalım süresi ve yan etki profilinin değerlendirilmesi: gerçek yaşam deneyimi
 • Mert Öztaş
 • Hamit Özgül
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 35-38 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.97269
İdiyopatik enflamatuvar miyopatide mortalite ve prognostik faktörler
 • Güllü Alakbarova
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 64-70 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.30074
Romatoid artritte erken tedavi
 • Reşit Yıldırım
 • Yusuf Yazıcı
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 59-67 DOI: 10.2399/raed.12.012
Sjögren sendromunda sinir sistemi tutulumu ve vaskülit
 • Ediz Dalkılıç
 • Belkıs Nihan Coşkun
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 62-66 DOI: 10.2399/raed.14.25744

Dergi Hakkında

Makale Araçları