Davetli Derleme

Spondiloartrit patogenezi: Genetik yatkınlıktan entezite IL-17/IL-23 enflamasyon yolu
  • Ahmet Gül
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 1-3 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S101
SpA’da enteziyal enflamasyon ve yeni tedavi yöntemleri
  • Pamir Atagündüz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 28-31 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S105

Derleme

Behçet hastalığında IL-33'ün rolü
  • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
  • Müçteba Enes Yayla
  • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 32-34 DOI: 10.2399/raed.17.14633

Dergi Hakkında

Makale Araçları