Derleme

Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi
  • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 57-60 DOI: 10.2399/raed.11.010

Editöre Mektup

Jüvenil amiyopatik dermatomiyozit - Sistemik lupus eritematozus örtüşme sendromu
  • Fatih Bağcıer
  • Ömer Faruk Elmas
  • Meltem Alkan Melikoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 59-60 DOI: 10.2399/raed.15.04696

Orijinal Araştırma

İdiyopatik enflamatuvar miyopatide mortalite ve prognostik faktörler
  • Güllü Alakbarova
  • Döndü Üsküdar Cansu
  • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 64-70 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.30074

Olgu Sunumu

Remisyonda nazofarenks kanseri sırasında ortaya çıkan “dermatomiyozit sine dermatit” olgusu
  • Elif Dinçses Nas
  • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 91-93 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.82905

Dergi Hakkında

Makale Araçları