Klinik Araştırma

Hastalık modifiye edici ilaçlara ve/veya TNF-alfa antagonistlerine dirençli romatoid artrit hastalarında rituksimabın etkinlik ve güvenliliği: 32 hastanın geriye dönük değerlendirilmesi
 • Yasemin Yalçınkaya
 • Bahar Artım Esen
 • Özlem Pehlivan
 • Sevil Kamalı
 • Orhan Aral
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 1-7 DOI: 10.2399/raed.13.54264
TÜRKBİO veritabanında kayıtlı biyolojik ilaç tedavisi kullanan ankilozan spondilit hastalarının değerlendirilmesi
 • Hacer Güllüoğlu
 • Pınar Çetin
 • İsmail Sarı
 • Merih Birlik
 • Fatoş Önen
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 13-18 DOI: 10.2399/raed.14.46220

Orjinal Araştırma

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan abatasept tedavisinin subkütan ve intravenöz uygulamaları benzer etkinlik sergilemektedir
 • Ahmet Karataş
 • Burak Öz
 • Ahmet Yıldırım
 • Servet Yolbaş
 • Süleyman Serdar Koca
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 17-21 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.07078

Derleme

Maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizleri
 • Necdet Süt
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 20-24 DOI: 10.2399/raed.13.43531

Dergi Hakkında

Makale Araçları