Olgu Sunumu

Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olguda fizyoterapinin etkinliği
  • Bilge Başakcı Çalık
  • Elif Gür Kabul
  • Murat Taşçı
  • Fahrettin Bıçakcı
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 35-38 DOI: 10.2399/raed.17.33043

Dergi Hakkında

Makale Araçları