Orijinal Araştırma

Behçet hastalığında sakroiliak eklem tutulmasının manyetik rezonans ile değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma
 • Muammer Topaloğlu
 • Serdar Kaymaz
 • Uğur Karasu
 • Nuran Sabir
 • Firdevs Ulutaş
 • Veli Çobankara
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 12-16 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.07830

Orjinal Araştırma

İdiyopatik retroperitoneal fibrozis: 17 olguluk tek merkez deneyimi
 • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
 • Serdar Sezer
 • Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
 • Müçteba Enes Yayla
 • Murat Torgutalp
 • Tahsin Murat Turgay
 • Gülay Kınıklı
 • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 22-26 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.29484

Derleme

Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde görüntülemenin yeri
 • Gökçe Kenar
 • Fatoş Önen
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 23-32 DOI: 10.2399/raed.19.02486

Dergi Hakkında

Makale Araçları