Derleme

Romatoid artrit hastalarında mortalite
  • Gizem Ayan
  • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 57-63 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.36855

Orijinal Araştırma

İdiyopatik enflamatuvar miyopatide mortalite ve prognostik faktörler
  • Güllü Alakbarova
  • Döndü Üsküdar Cansu
  • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 64-70 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.30074

Dergi Hakkında

Makale Araçları