Derleme

Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi
  • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 57-60 DOI: 10.2399/raed.11.010

Orijinal Araştırma

İdiyopatik enflamatuvar miyopatide mortalite ve prognostik faktörler
  • Güllü Alakbarova
  • Döndü Üsküdar Cansu
  • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 64-70 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.30074

Dergi Hakkında

Makale Araçları