Öneri

Türkiye Romatoloji Derneği Romatoloji Uzmanları için Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında hastalık yönetimi önerileri
 • Hakan Babaoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 1-2 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.99609
Romatolojik hastalıklarda erişkin aşılama önerileri
 • Mine Durusu Tanrıöver
 • Servet Akar
 • Nuran Türkçapar
 • Ömer Karadağ
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 33-40 DOI: 10.2399/raed.15.69775
Türkiye Romatoloji Derne¤i psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Eftal Yücel
 • Şule Yavuz
 • Kenan Aksu
 • Süleyman Özbek
 • Emire Seyahi
 • Timur Pırıldar
 • Şenol Kobak
 • Esen Kasapoğlu
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 69-80 DOI: 10.2399/raed.18.18021
Türkiye Romatoloji Derne¤i romatoid artrit ulusal tedavi önerileri
 • Ayşe Çefle
 • Gökhan Keser
 • Ender Terzioğlu
 • İhsan Ertenli
 • Nevsun İnanç
 • Fulya Coşan
 • Neslihan Yılmaz
 • Ali Şahin
 • Meryem Can
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 81-84 DOI: 10.2399/raed.18.18022
Türkiye Romatoloji Derneği biyobenzer ilaçlar ulusal tedavi önerileri
 • Ediz Dalkılıç
 • Aşkın Ateş
 • Şeminur Haznedaroğlu
 • Göksal Keskin
 • Süleyman Serdarr Koca
 • Zeynep Özbalkan
 • Taşkın Şentürk
 • Serdal Uğurlu
 • Ayten Yazıcı
 • Ahmet Gül
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 85-87 DOI: 10.2399/raed.18.18023
Türkiye Romatoloji Derneği aksiyel spondiloartrit ulusal tedavi önerileri
 • Gülen Hatemi
 • Servet Akar
 • Ali Akdoğan
 • Pamir Atagündüz
 • Emine Duygu Ersözlü
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Nurdan Kötevoğlu
 • Lale Öcal
 • Fatoş Önen
 • Didem Arslan Taş
 • Turan Hilmi Yeşil
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 88-98 DOI: 10.2399/raed.18.18024
Türkiye Romatoloji Derneği romatizmal hastalıklarda gebelik yönetimi ve gebelikte anti-romatizmal ilaç kullanım önerileri
 • Şule Apraş Bilgen
 • Levent Kılıç
 • Abdulsamet Erden
 • Zeynep Aşlar
 • Cemal Bes
 • Gonca Karabulut
 • Seval Pehlevan
 • Ayten Yazıcı
 • Yelda Bilginer
 • Özgür Deren
 • Seza Özen
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
 • Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi Çalışma Grubu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 91-104 DOI: 10.2399/raed.19.61061

Klinik Araştırma

Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları
 • Bilal Arıcan
 • Mehmet Engin Tezcan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 1-5 DOI: 10.2399/raed.18.27247
Geriatrik dönemde karşılaşılan romatolojik hastalıkların izleminde karşılaşılan sorunlar
 • Neslihan Yılmaz
 • Banu Özulu Türkmen
 • Mehtap Üçer
 • Aslı Çurgunlu
 • Şule Yavuz
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 1-5 DOI: 10.2399/raed.17.21939
Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir yıllık sonuçlar
 • Vildan Gürsoy
 • Belkıs Nihan Coşkun
 • Mustafa Ferhat Öksüz
 • Ayşe Nur Tufan
 • Selime Ermurat
 • Nagehan Kutlu
 • Ayten Yılmaz
 • Aysun Özbek
 • Yavuz Pehlivan
 • Ediz Dalkılıç
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 8-12 DOI: 10.2399/raed.14.80299
Günlük pratikte antinükleer antikor (ANA) istemleri ve pozitifliklerinin kliniklere göre dağılımı: ANA testi en çok hangi bölümlerden istenmektedir?
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Hava Üsküdar Teke
 • Eren Gündüz
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 16-22 DOI: 10.2399/raed.19.52714
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerilerinin Türk romatoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri tarafından değerlendirilmesi
 • Umut Kalyoncu
 • Nurullah Akkoç
 • Haner Direskeneli
 • Ahmet Gül
 • Gökhan Keser
 • Sedat Kiraz
 • Salih Pay
 • Ender Terzioğlu
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 41-44 DOI: 10.2399/raed.13.43153

Derleme

Romatoloji pratiğinde sağlık kurulu hastalarına yaklaşım
 • Kubilay Şahin
 • Yaşar Karaaslan
 • Hatice Bodur
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 19-22 DOI: 10.2399/raed.14.98608
Romatolojik hastalıklarda PET kullanımı
 • Neslihan Yılmaz
 • Ahmet Emre Eşkazan
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 23-32 DOI: 10.2399/raed.14.18209
Ultrasonografinin romatolojik hastalıklarda klinik uygulamaları
 • Burak Erer
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 26-33
Romatoloji pratiğinde kullanılan akut faz belirteçleri
 • Berivan Bitik
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 33-37 DOI: 10.2399/raed.19.42714
Biyolojik tedaviler ve gebelik
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 33-35 DOI: 10.2399/raed.14.21931
Romatolojide bilimsel çalışma sonuçlarını rapor etmede kılavuzların kullanımı
 • Necdet Süt
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 45-47 DOI: 10.2399/raed.13.66375
Hemofagositik lenfohistiyositoz ve romatolojik hastalıklar
 • Bahar Artım Esen
 • Murat İnanç
 • Lale Öcal
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 47-51 DOI: 10.2399/raed.12.011
Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 57-60 DOI: 10.2399/raed.11.010
Bedelini romatoloji hastalarının ödediği kötü yapılmış COVID-19 tedavi çalışmaları
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 88-95 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.94695
Romatolojik ayırıcı tanıda onkolojik değerlendirme
 • Ahmet Çayakar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 117-131 DOI: 10.2399/raed.19.69188
mTOR yolağı ve romatolojik hastalıklardaki rolü
 • Zeynep Zehra Gümüş
 • Zeki Soypaçacı
 • Servet Akar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 132-156 DOI: 10.2399/raed.19.85530

Düzeltme

Düzeltme: Türkiye Romatoloji Derneği psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Eftal Yücel
 • Şule Yavuz
 • Kenan Aksu
 • Süleyman Özbek
 • Emire Seyahi
 • Timur Pırıldar
 • Şenol Kobak
 • Esen Kasapoğlu
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 46-46 DOI: 10.2399/raed.19.err18021

Özetler

XX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2019, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 1-252 DOI: 10.2399/raed.19.S001119
XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri 26–30 Eylül 2018, Bodrum Sözlü Sunumlar
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 1-220 DOI: 10.2399/raed.18.S001018
XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 18-22 Ekim 2017, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 1-176 DOI: 10.2399/raed.17.S001017
XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 24-30 Ekim 2016, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 1-161 DOI: 10.2399/raed.16.S001016
XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 28 Ekim - 1 Kasım 2015, Belek, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 1-216 DOI: 10.2399/raed.15.S02010216
XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 1-214 DOI: 10.2399/raed.12.S01
5. Türk-Yunan Romatoloji Kongresi, 14-16 Ekim 2011, Belek, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 1-21 DOI: 10.2399/raed.11.S01
XI. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2010, Cornelia Diamond Otel, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 16-174
XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 23-129 DOI: 10.2399/raed.11.S23
Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu Bildiri Özetleri
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 33-62 DOI: 10.2399/raed.18.00018o
Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu Bildiri Özetleri, 5-8 Nisan 2017, Grand Tarabya Otel, İstanbul - Poster Sunumlar
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 34-47 DOI: 10.2399/raed.16.00016o
Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu Bildiri Özetleri, 17-20 Nisan 2019, Fairmont Quasar İstanbul Hotel, İstanbul
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 50-86 DOI: 10.2399/raed.18.00018o
Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu Yazar Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 63-64
Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu Yazar Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 87-88

Dergi Hakkında

Makale Araçları