Klinik Araştırma

Sistemik sklerozda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu etyolojisinde mikro ve makrovasküler hastalığın rolü
  • Alper Sarı
  • Yusuf Ziya Şener
  • Berkan Armağan
  • Abdulsamet Erden
  • Levent Kılıç
  • Ömer Karadağ
  • Umut Kalyoncu
  • Ergün Barış Kaya
  • Sedat Kiraz
  • Ali Akdoğan
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 105-109 DOI: 10.2399/raed.19.92486

Dergi Hakkında

Makale Araçları