Klinik Araştırma

Ankilozan spondilitli hastalarda adipositokin düzeyleri ve insülin direnci
 • Ali Taylan
 • Serkan Yener
 • Didem Kozacı
 • Arif Yüksel
 • Tuğba Ünver
 • Ayfer Çolak
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 8-12 DOI: 10.2399/raed.12.22931

Derleme

Periodontal hastalık ve romatoid artrit
 • Başak Bıyıkoğlu
 • Nurcan Buduneli
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 9-15
Behçet hastalığında IL-33'ün rolü
 • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
 • Müçteba Enes Yayla
 • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 32-34 DOI: 10.2399/raed.17.14633

Davetli Derleme

Spondiloartritlerin patogenezinde genetik ve pro-enflamatuvar sitokinleri yeri
 • Bengisu Aslan
 • Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 13-20 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S103

Dergi Hakkında

Makale Araçları