Derleme

Periodontal hastalık ve romatoid artrit
  • Başak Bıyıkoğlu
  • Nurcan Buduneli
  • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 9-15

Davetli Derleme

Spondiloartritlerin patogenezinde genetik ve pro-enflamatuvar sitokinleri yeri
  • Bengisu Aslan
  • Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 13-20 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S103

Dergi Hakkında

Makale Araçları