Orijinal Araştırma

Hasta Sağlığı Anketi-8’in Türkçe versiyonunun sistemik sklerozlu hastalar için geçerlik ve güvenilirliği
  • Serdar Kaymaz
  • Uğur Karasu
  • Hakan Alkan
  • Veli Çobankara
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 66-72 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.21931
Ankilozan spondilitli hastalarda hastalık aktivitesi ile depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
  • Sema Kaynak Güvener
  • Orhan Güvener
  • Pınar Müge Sarıkaya
  • Asena Ayça Özdemir
  • Günşah Şahin
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 94-99 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.19480

Davetli Derleme

Spondiloartritlerde psikiyatrik komorbiditeler
  • Eylem Şahin Cankurtaran
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 67-72 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S109

Dergi Hakkında

Makale Araçları