Derleme

Romatolojik hastalıklarda PET kullanımı
  • Neslihan Yılmaz
  • Ahmet Emre Eşkazan
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 23-32 DOI: 10.2399/raed.14.18209

Olgu Sunumu

Skleroderma ve epilepsi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
  • Belgin Petek Balcı
  • Aytül Mutlu
  • Reyhan Yılmazer
  • Özlem Çokar
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 24-27 DOI: 10.2399/raed.15.76486

Dergi Hakkında

Makale Araçları