Derleme

Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 5-12 DOI: 10.2399/raed.16.55264
Sistemik skleroz ve pulmoner hipertansiyon
 • Mustafa Özmen
 • Sercan Gücenmez
 • Eda Otman Akat
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 29-40 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.50570
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
 • Süleyman Serdar Koca
 • Metin Özgen
 • Ahmet Işık
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 39-46 DOI: 10.2399/raed.12.005

Orijinal Araştırma

Dijital ülser nedeniyle bosentan kullanan sistemik sklerozis hastalarında tedavide kalım süresi ve yan etki profilinin değerlendirilmesi: gerçek yaşam deneyimi
 • Mert Öztaş
 • Hamit Özgül
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 35-38 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.97269
Hasta Sağlığı Anketi-8’in Türkçe versiyonunun sistemik sklerozlu hastalar için geçerlik ve güvenilirliği
 • Serdar Kaymaz
 • Uğur Karasu
 • Hakan Alkan
 • Veli Çobankara
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 66-72 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.21931
Sistemik sklerozis hastalarında malignite ve risk faktörleri
 • Duygu Temiz Karadağ
 • Burçin Gönül
 • Özlem Özdemir Işık
 • Senem Tekeoğlu
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Cefle
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 71-75 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.08108
Sistemik sklerozlu hastalarda dijital ülser oluşumu ve periferik nöropati ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Levent Kılıç
 • Ali Akdoğan
 • Umut Kalyoncu
 • Ömer Karadağ
 • Şule Apraş Bilgen
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 76-82 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.63626

Klinik Araştırma

Sistemik skleroz hastalarında mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastalık tutulumları arası ilişkinin değerlendirilmesi
 • Louai Karayusuf
 • Ali Akdoğan
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Umut Kalyoncu
 • Şule Apraş Bilgen
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 48-52 DOI: 10.2399/raed.14.81300
Sistemik sklerozda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu etyolojisinde mikro ve makrovasküler hastalığın rolü
 • Alper Sarı
 • Yusuf Ziya Şener
 • Berkan Armağan
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Umut Kalyoncu
 • Ergün Barış Kaya
 • Sedat Kiraz
 • Ali Akdoğan
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 105-109 DOI: 10.2399/raed.19.92486

Olgu Sunumu

Sistemik sklerozu olan bir hastada ulnar osteoliz: Olgu sunumu
 • Seda Çolak
 • Emre Tekgöz
 • Maghrur Mammadov
 • Sedat Yılmaz
 • Muhammet Çınar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 161-163 DOI: 10.2399/raed.19.85570

Dergi Hakkında

Makale Araçları